Cenu si převzal tajemník městského úřadu Lubomír Tůma na zámečku Větruše v Ústí nad Labem, kde byly slavnostně vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže Skleněná popelnice.
V České Kamenici budují systém třídění odpadů již od začátku 90. let. „Naše obec byla mezi prvními, kdo přišli s myšlenkou vybudování sběrného dvora. Snažili jsme se také od počátku zapojit do třídění odpadů děti a následně celé rodiny. S tím nám nejvíce pomohly mateřské a základní školy,“ uvedl Lubomír Tůma.
V Ústeckém kraji se za rok vytřídilo 19 kilogramů tříděného sběru na obyvatele. To je o tři a půl kilogramu více než v roce 2005. Do projektu třídění komunálního odpadu je zapojeno 321 měst a obcí a v loňském roce se přidalo dalších 11.