Půl milionu korun chybí na to, aby výrobky z oblasti Českého Švýcarska mohly začít získávat certifikát kvality. V Česku existují zatím čtyři oblasti – Krkonoše, Šumava, Beskydy a Moravský kras – kde mohou podnikatelé certifikaci získat.
„Chceme, aby se certifikace udělovala i u nás,“ říká Dana Štefáčková z Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko (OPČS).

Je potřeba půl milionu korun

Zavedení certifikace ale není zadarmo – na projekt je třeba půl milionu korun. „Potřeba jsou na propagaci, a také na hodnotící komisi,“ říká Radim Burkoň, projektový manažer OPČS s tím, že se peníze zatím nepodařilo získat. „Pokud bychom je měli nyní, projekt bychom spustili do půl roku,“ dodává. Vše tak nasvědčuje tomu, že dříve než za rok se certifikace výrobkům z oblasti Českého Švýcarska udělovat nebude.

Kdo certifikace uděluje?

Projekt má v Česku na starosti Regionální enviromentální centrum Česká republika.
„Přípravy nejsou náročné na peníze, ale na organizaci. Je třeba se dohodnout s místními podnikateli, vymyslet logo a registrovat ho,“ popisuje spuštění projektu manažerka centra Iva Dyková.
Výrobky, označené certifikací podle ní zavádění regionální značky, které garantují jejich původ, originalitu a vazbu na konkrétní území – a zároveň slouží ke zviditelnění produkce. Získat toto prestižní označení může pouze řemeslný výrobek, nebo potravinový produkt. Služby tento certifikát získat nemohou.

Vlastní značky

Některé oblasti v Česku se rozhodly udělovat vlastní značky, nezávisle na centru. Příkladem je třeba oblast Český Ráj – jeho tradiční výrobky získaly svou známku, oceněno jich zatím bylo prvních šest. Jednání komise, která o udělení známek rozhodla, bylo veřejné.
„Je zajímavé, že každý z šesti oceněných nese ještě nějakou kvalitu navíc,“ uvedla Martina Filipová z Poradenského centra pro venkov.