Odpověď: Pokud kabát skutečně nemá užitné vlastnosti, které jsou pro věc takového druhu obvyklé, jedná se o rozpor s kupní smlouvou. Zde má čtenářka právo na opravu vady nebo na výměnu zboží. Pokud by takové řešení nebylo možné, může čtenářka zvolit nárok na přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud prodávající nevyřídil reklamaci ke spokojenosti zákaznice, je oprávněn posuzovat oprávněnost reklamace a existenci případných nároků výlučně příslušný soud. Nezávislá komise, která by mohla vadu posoudit a její stanovisko by bylo závazné, není zřízena. Výsledek soudního sporu je však zřejmě závislý na vyjádření znalce. Je třeba upozornit, že pokud by znalecký posudek vyzněl ve prospěch prodávajícího, vznikla by zákaznici povinnost hradit náklady soudního řízení. Pokud se kupující nedohodne s prodávajícím na způsobu vyřešení reklamace, je vhodné obrátit se na Českou obchodní inspekci, kde poradí vhodný konkrétní postup. Lze se také obrátit na znalce z oboru, znalecký posudek však bude muset čtenářka uhradit nejprve z vlastních prostředků.