Odpověď: Pronajatý byt nebo jeho část lze přenechat do podnájmu pouze s písemným souhlasem pronajímatele, jinak je smlouva o podnájmu neplatná. Smlouva o podnájmu musí být také uzavřena písemně.
Pokud nájemce přenechá byt nebo jeho část do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele, hrubě tím porušuje své povinnosti nájemce vyplývající z nájmu bytu a pronajímatel může z tohoto důvodu nájem vypovědět, a to i bez přivolení soudu.