Letos proto počítají s tím, že kvůli suchu utrpí ztráty. Meteorologové pro ně navíc nemají dobré zprávy – období až do 20. června bude srážkově podprůměrné.
Problémy s nedostatkem vody mají letos především zemědělci na Lounsku a Litoměřicku. Tyto oblasti patří k sušším místům kraje.
Předseda Zemědělského družstva Klapý Otakar Šašek říká, že nejhorší situace je u plodin, jež se sely letos na jaře. Jarní ječmen, cukrovka i kukuřice zasychá, klíčí mezerovitě a porosty jsou velmi nevyrovnané. „Trochu nám pomohl déšť, který přišel, ale škody budou určitě. Přesně je zjistíme až při sčítání vzešlých plodin,“ uvedl Šašek. Zemědělské družstvo Klapý letos začalo kvůli extrémním suchům budovat plošnou závlahu v sadech. Podle Šaška jinak již nelze konkurovat evropskému trhu.
Zemědělci se zatím nemohou spolehnout na přízeň počasí. „Podle dlouhodobé předpovědi bude až do 20. června srážkově podprůměrné období – a teplotně naopak nadprůměrné,“ říká Daniel Tudor s ústeckého Hydrometeorologického ústavu s tím, že se dají očekávat lokální bouřky a přeháňky.
I přes velká sucha je zatím vody v Ústeckém kraji dostatek. Na rozdíl od jiných krajů je zásobování pitnou i užitkovou vodou plynulé a nebyly zaznamenány žádné nedostatky.
„Taktéž z obcí nemáme hlášeny žádné problémy a starostové se na nás zatím neobrátili s prosbou o dodávku vody v cisternách nebo o jinou pomoc,“ uvedla mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardianová.
V Ústeckém kraji většina obyvatel pije vodu ze dvou zdrojů. Z nádrží, které se nacházejí většinou v Krušných horách, a z vrtů hlubokých několik set metrů, například na Litoměřicku. Podle generálního ředitele SVČK Ondřeje Beneše se v posledních letech se v některých nádržích zhoršuje kvalita vody. Je to způsobeno hlavně erozemi lesů a rašelinišť, ze kterých se do nádrží dostávají organické nečistoty. Pít vodu s kohoutku se lidé prý nemusejí bát. Tato voda je kvalitnější než většina vody, která se prodává balená v lahvích.