Vykládaní karet, potápěčské práce či pěstování a zpracování sloní trávy – to jsou některé ze zajímavých živností, které živnostenské úřady v Ústeckém kraji evidují.

Názvy jsou dané zákonem

Vymyslet si název živnosti ale nejde.
„Názvy živností se řídí zákonem, respektive nařízením vlády, kde jsou přímo i volné živnosti vyjmenovány, takže si nikdo nemůže žádnou kuriózní živnosti vymyslet tak jako dříve,“ uvedl Pavel Fux z Živnostenského úřadu Lovosice.

Zajímavé živnosti

Přesto lze v kraji vystopovat živnosti, které znějí zajímavě. V Mostě například podnikatel oznámil provozování živnosti pěstování a zpracování sloní trávy.
„Spadá to do zemědělské výroby a podnikatel musel požádat o zápis do evidence zemědělského podnikatele – a bylo mu vydáno,“ uvedla Vilemína Mrštíková z živnostenského úřadu. Tuto živnost lze podle ní zařadit do volné živnosti „výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv.
Mezi živnostmi v Ústeckém kraji má své pevné místo vykládání karet. Dvakrát ji registrují na Děčínsku.
„I já to mám jako živnost vedenou jako poskytování služeb osobního charakteru,“ říká Eva Urbánková z Ústí nad Labem, která karty lidem vykládá od roku 2002. Má jako každý podnikatel živnostenský list a podává daňové přiznání. „Chtěla jsem mít živnost jako vykládání karet, ale to nešlo,“ říká.
Další zajímavou živností v kraji jsou potápěčské práce. Ty registruje Živnostenský úřad na Děčínsku.
Pak jsou v kraji živnosti, které sice neznějí kuriózně, ale zase patří mezi ty nejméně obvykle. Sem patří třeba výroba hudebních nástrojů.

Staré časy

Perličku se mohou pochlubit v Kadani. „Evidujeme jedno živnostenské oprávnění s předmětem podnikání Pánská a těžká dámská krejčová,“ uvedla Milada Hönigová ze živnostenského úřadu. „Dnes se nám to jeví jako úsměvné, ale dřív tento pojem znamenal opravdu velký kumšt – náročnou krejčovinu velkých kusů oděvů, například kabátů,“ dodává.
Živnostníků v kraji neustále přibývá, loni jich bylo registrováno přes 169 tisíc.