Odpověď: Před uzavřením manželství je možné uzavřít smlouvu, kterou budoucí manželé vzájemně upraví své budoucí majetkové vztahy v manželství. Touto smlouvou mohou budoucí manželé rozšířit nebo zúžit zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů.
Smlouva musí být sepsána u notáře, formou notářského zápisu. Obdobnou smlouvu lze uzavřít i po uzavření manželství, kdy mohou manželé rovněž změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již jsou součástí společného jmění manželů.