Spotřeba energií dramaticky roste. V průmyslových zónách přibývá jedna továrna za druhou, na ulicích je vidět stále více automobilů a v našich domácnostech se používá čím dál tím větší množství elektrospotřebičů. Často zapomínáme na to, že je to možné jen díky zásobám surovin, které máme k dispozici na omezenou dobu. Hlavním zdrojem výroby elektřiny v Čechách je uhlí a jeho zásoba se každý rok zmenšuje. Rozšiřování těžby je politicky těžko představitelné a je otázka, zda se někdy bude těžit i mimo území, která jsou k tomuto účelu určena. Současná kapacita elektráren je plně využita. Momentálně jsou přebytky českých elektráren exportovány do zahraničí a vývoz nemusí být během několika let takovou samozřejmostí jako dnes. Přebytečné kapacity elektráren budou v budoucnosti stále více uplatňovány na tuzemském trhu. Je velmi pravděpodobné, že z tohoto pohledu nastane situace, že v dohledné době ČR nebude v oblasti výroby elektřiny soběstačná a elektřinu bude dovážet. Pokud nebudou vyvinuty nové efektivní technologie pro výrobu elektřiny a nedojde k poklesu růstu spotřeby, budou zdroje pro výrobu stále vzácnější. Ze samých základů teorie moderní ekonomie, kterou popisuje její zakladatel Samuelson, plyne, že pokud jsou nějaké statky vzácné a nedostatkové, jejich cena v čase roste. Již několik let zažíváme každoroční zdražování elektřiny, které je dáno zejména růstem poptávky. V budoucnosti se může stát, že cena poroste ještě rychleji, a to z důvodu nedostatku zdrojů pro její výrobu. Proto již nikdy nečekejme, že v dohledné době bude elektřina levnější, spíše se připravme na stále rostoucí podíl našich výdajů na její nákup. Elektřina z obnovitelných zdrojů je možnou alternativou, ale má svá úskalí. Výroba v těchto zdrojích je zanedbatelná a její podíl na celkové výrobě bude růst pomalu. Alternativní výroba navíc zdražuje současnou cenu elektřiny. Výroba elektřiny ve větrných elektrárnách a spalovnách biomasy je totiž dotována. Zdroje dotací bude stát stále více přenášet do ceny a je tedy možné, že rostoucí podíl výroby v alternativních zdrojích bude dalším motorem růstu cen. Pokud se na elektřinu díváme jako na samozřejmost, která je k dispozici v jakémkoliv množství, tak z hlediska budoucnosti si zvykejme na to, že půjde o energii, se kterou budeme muset zacházet šetrně a kontrolovat náklady na její spotřebu. Tento fakt platí taktéž pro další energetické zdroje jako je plyn a ropa.