Odpověď: Pokud cestovní kancelář poskytne služby v rozporu s písemnou cestovní smlouvou a se zákonem, měl by zákazník reklamovat služby okamžitě u delegáta. Pokud nebude reklamace řádně vyřízena, doporučuji zajistit si důkazy o vadném plnění, (například pořízením fotografií či obstaráním jména a adresy případných svědků) .
Zákazník je i po návratu z dovolené oprávněn uplatnit u cestovní kanceláře své nároky, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu. Jedná se o lhůtu propadnou (prekluzivní), tzn. marné uplynutí této lhůty má za následek ztrátu možnosti případné nároky uplatnit.
Pokud se zájezd vůbec neuskutečnil, počíná běžet tříměsíční lhůta dnem, kdy měl být zájezd ukončen.