Po vyplnění údajů je nutné, aby zaměstnavatel do osmi dnů na výzvu OSSZ potvrdil některé skutečnosti, které jsou nezbytné pro rozhodnutí nároku na důchod a jeho výplatu.
Zaměstnavatel musí podle zákona doplnit tyto údaje: zda provádí z příjmu žadatele o důchod srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, zda trvá pracovněprávní vztah žadatele o starobní důchod ke dni, od něhož občan žádá o přiznání tohoto důchodu a na jakou dobu byl tento vztah sjednán, a do třetice, zda zaměstnavatel vyplácí k datu požadovaného přiznání důchodu dávky nemocenského pojištění.
Přestože na tyto účely není podle zákona určen žádný tiskopis, Česká správa sociálního zabezpečení pro něj připravila vzor, který mohou zaměstnavatelé využít.