Odpověď: Pokud nejste oprávněn z věcného břemene spočívající v právu užívání cesty, které mohlo vzniknout např. na základě smlouvy nebo vydržením takového práva, je samozřejmě nejvhodnějším způsobem vyřešení sporu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Touto smlouvou by Vám vlastník sousedního pozemku mohl zřídit věcné břemeno cesty (zpravidla za úplatu). Jestli není dohoda možná, můžete podat k příslušnému soudu žalobu s návrhem na zřízení věcného břemene. Jestliže nejste jako vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak, může soud na Váš návrh zřídit věcné břemeno ve Váš prospěch jako vlastníka stavby spočívající právu cesty přes přilehlý pozemek.