Odpověď: Počínaje dnem prohlášení konkurzu na majetek dlužníka skutečně nelze provést započtení na majetek patřící do konkurzní podstaty. Zde odkazuji na § 14 odst. 1 písm. i) zákona č. 328/1991 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. Není přitom rozhodné, že započítávané pohledávky by se střetly již v době před prohlášením konkurzu. Věřitel je však oprávněn přihlásit se s pohledávkou ke konkurznímu řízení. Upozorňuji, že podat přihlášku pohledávky lze nejpozději dva měsíce od prvního přezkumného jednání. Přihlášky podané později jsou vyloučeny z uspokojení v konkurzu.