Odpověď: Závěť lze samozřejmě zrušit kdykoliv. Typicky se závěť zrušuje zřízením nové závěti, která nahradí dosavadní projevenou poslední vůli. Pozdější závěť ruší závěť předchozí, pokud vedle ní dřívější závěť nemůže obstát.
Závěť může být dále zůstavitelem kdykoli výslovně odvolána. Odvolání musí mít jednu ze tří forem, jaké je třeba k pořízení závěti, avšak bez ohledu na formu, ve které byla pořízena závěť, která je jím odvolávána. Dále lze zrušit závěť tím, že zůstavitel zničí listinu, na níž byla závěť napsána, a to například spálením, nebo roztrháním listiny.