Odpověď: Převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo.
To neplatí pouze v případě, že se jedná o převod osobě blízké, tedy např. kdyby druhý spoluvlastník převáděl svůj podíl na děti, manželku apod.
Jinak platí, že při převodu spoluvlastnického podílu musí spoluvlastník nabídnout prodej tohoto podílu nejprve ostatním spoluvlastníkům.
Nabídka musí být u nemovitosti písemná a musí obsahovat všechny podmínky, za nichž se podíl nabízí k prodeji.
Pokud chce některý ze spoluvlastníků svého předkupního práva využít, musí zaplatit cenu nabídnutou někým jiným do dvou měsíců po nabídce, pak předkupní právo zanikne.
Mgr. Kateřina Bitterová