Odpověď: K sepsání kupní smlouvy není potřeba vypracování znaleckého posudku, protože cena ve smlouvě může být určena dohodou mezi kupujícím a prodávajícím. Znalecký posudek ale budete potřebovat pro účely daně z převodu nemovitostí, kterou budete jako prodávající muset zaplatit. Daň činí 3 % a vypočítává se z vyšší částky (tedy buď z ceny sjednané ve smlouvě nebo z ceny stanovené znaleckým posudkem). Daňové přiznání je třeba podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí a v této lhůtě je třeba rovněž daň zaplatit.
Mgr. Kateřina Bitterová