Zatímco čtyři výběrová řízení již byla vypsána, zbylá čtyři teprve vypsána budou, což přináší šanci některým firmám a podnikatelům v regionu.
Věc má ale háček: místním firmám tvrdě konkurují podnikatelé z jiných krajů a kromě toho, pracovat na železnici mohou jen některé firmy.
„Výběrových řízení se účastní nejen firmy z Ústeckého kraje, ale i z jiných krajů,“ uvedl Jiří Suchana, přednosta ústecké Správy dopravní cesty s tím, že ve výběrových řízení zvítězily například firmy STAMKOCEL s.r.o. Brodek u Přerova, či Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Malé firmy zakázky na železnici mohou získat spíše výjimečně. Problém totiž je, že nemají k provádění opravných prací na železničních mostech potřebnou odbornou způsobilost, a to především po stránce technické.
Vedoucí prací musí mít totiž odbornou zkoušku F–02, která ho opravňuje k provádění prací při železničním provoze.
„Pracovníci firmy musí doložit zdravotní způsobilost a musí mít oprávnění ke vstupu do obvodu Českých drah,“ vysvětlil Suchan. Je to především kvůli bezpečnosti pracovníků, a také kvůli zajištění bezpečnosti železničního provozu.
Z těchto důvodů mohou práce právě provádět pouze firmy specializované na provádění prací při železničním provoze.
Údržbu a opravu provádí správa sama, má na to dvě čety – jednu zednickou a jednu zámečnickou, celkem 18 lidí.