Odpověď: Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je prodávající, kupující je však v tomto případě ze zákona ručitelem.
To znamená, že pokud prodávající daň z převodu nemovitostí neuhradí, je finanční úřad oprávněn požadovat zaplacení po kupujícím jako ručiteli a kupující je povinen daň uhradit.
Pokud kupující skutečně daň z převodu nemovitostí zaplatí, vzniká mu právo požadovat po prodávajícím nahrazení toho, co za něj zaplatil.
Jestliže prodávající neuhradí tuto částku kupujícímu dobrovolně, může se kupující domáhat jejího uhrazení soudní cestou.
Mgr. Kateřina Bitterová