Na rozdíl od distribučních míst nabízí kontaktní místa více služeb. Je určeno především pro zákazníky, kteří si vybrali následný způsob placení, takzvaný post pay. Tito zákazníci mohou smlouvu o následném placení uzavírat nebo rušit pouze na kontaktních místech. Dopravci tu také mohou obdržet nebo vrátit jednotku premid v režimu placení předem, předplatit si mýtné či vyměnit poškozenou jednotku premid. Také tu mohou získat výpisy mýtných transakcí. Kontaktní místo najdou v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí 3097/37, využívat ho mohou dopravci z celé republiky. Dokonce se na něj obrací i zahraniční klienti.
A kolik dopravci na elektronickém mýtném zaplatí? Rozhodující pro celkovou výši sazby na daném mýtném úseku je délka trasy, kategorie vozidla, která je závislá na počtu náprav. Obecně platí – čím více náprav, tím vyšší mýtné. Závisí také na emisní třídě kamionu.
Informace získají dopravci také na distribučních místech či v zákaznickém centru. Pokud totiž někdo mýtné neplatí, riskuje pokutu. „Máme dvě hlídky, které v kraji fungují nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně,“ říká mluvčí ústeckého Celního ředitelství Jiří Nejedlý.

Elektronické mýtné v Česku

Elektronické mýtné se v Česku platí na dálnicích a silnicích dálničního typu v celkové délce 970 kilometrů.
Mýtné platí kamiony od počátku letošního roku.
Na území Česka bylo za první tři měsíce zjištěno 6 945 případů porušení předpisů. Hříšníci dostali pokuty za téměř deset miliónů korun.
Zatím bylo vybudováno na 200 distribučních a 15 kontaktních míst, které poskytují uživatelům systému potřebné služby.