Odpověď: Pokud jste darovala zahradu pouze synovi, je váš syn výlučným vlastníkem pozemku. Pozemek tak nepatří do společného jmění manželů a snacha nemá na pozemek ani částečně nárok, a to ani při vypořádání společného jmění manželů. Pokud byste však darovala pozemek oběma manželům, pak by vzniklo podílové spoluvlastnictví, na které by případný rozvod neměl žádný vliv. Prokázat , komu byl dar určen, není v případě darovací smlouvy týkající se nemovitosti složité, neboť pro platnost takové smlouvy je nutná písemná forma.
Mgr. Iva Dvořáková