Odpověď: Pokud zakoupíte potraviny, které se rychle kazí , musíte se obrátit na prodejce a uplatnit práva z odpovědnosti za vady nejdéle v den následující po koupi, jinak vaše práva zaniknou. Upozorňuji, že zakoupíte-li věc, která se rychle kazí, neodpovídá prodávající za vady, které vzniknou až po převzetí věci. Pokud však bude na obalu prodávaného masa v souladu se zákonem o potravinách vyznačena lhůta k použití, běží záruční doba, která skončí uplynutím této lhůty. Na ostatní potraviny, které se tzv. rychle nekazí, se vztahuje záruka. Dle § 620 odst. 1 občanského zákoníku je záruční doba zásadně osm dní, pokud není na obalu vyznačena jiná lhůta použitelnosti potraviny. Spotřebitel je pak oprávněn reklamovat potraviny kdykoliv v takto stanovené záruční době.
Mgr. Iva Dvořáková