Jejich síť pokrývá celý region a jsou prakticky ve všech větších městech.
Podnikatelům v Ústeckém kraji se taková pomoc hodí. Kvůli blízkosti k Německu se jim totiž nabízí výborná možnost, jak proniknout na zahraniční trhy.
A s čím jim centra mohou pomoci? „Informační místa poskytují podnikatelům pomoc a informace soustředěné na jednom místě. Týkají se především jejich začlenění na jednotném evropském trhu,“ uvedl Zbyněk Pěnka, předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje. Forma pomoci přitom závisí na konkrétním požadavku toho či onoho podnikatele.
„Může to být poskytnutí informací, odborné školení, přímé poradenství či příprava rozvojového projektu a žádosti o podporu fondů Evropské unie,“ dodal Pěnka.
Podnikatelé mají také možnost zadávat své požadavky na Informační místa prostřednictvím internetu. Mohou to udělat kdykoliv, třeba i v noci.
Kromě toho se mohou v centrech zúčastnit třeba elektronické aukce, což je elektronická forma výběrového řízení. Aukce probíhající na internetu jsou jednak rychlé a také anonymní.
To ale není všechno, centra podnikatelům nabízejí služby CEBRE, tedy měsíční sledování oborových novinek z Evropské unie, sledování fondů a programů EU, školící stáže či zakázkové služby včetně reklamy.
Podnikatelé také mohou získat Příručku pro oblast životního prostředí, kde najdou přehled všech zákonných povinností firem a podniků při ochraně životního prostředí. Příručka obsahuje nejen výklad, ale i praktická řešení. Na doprovodném CD jsou k dispozici veškeré formuláře a vzory hlášení.
Projekt Informačních míst odstartovala Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje v roce 2003 ještě společně se svými členskými okresními hospodářskými komorami a Krajským úřadem Ústeckého kraje. Síť Informačních center vznikla v celém Česku.