Odpověď: Sleva zboží rozhodně nezbavuje prodejce odpovědnosti za vady, zlevněné zboží. Lze tedy reklamovat za stejných podmínek jako zboží zakoupené za původní cenu. Výjimka platí v případě, že je sleva poskytována z důvodu, že prodávaná věc má vadu, potom prodávající za takovou vadu neodpovídá. Prodávající je přitom povinen kupujícího upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu jde. Zásadně přitom platí, že prodávány v obchodě mohou být jen věci s takovými vadami, které nebrání tomu, aby mohly být věci užívány k určenému účelu.
Mgr. Iva Dvořáková