Odpověď: Pokud kadeřník při úpravě účesu nepostupoval v souladu s objednávkou zákazníka, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady (úprava střihu, přebarvení ). Pouze v případě, že vadu odstranit nelze ( typická je situace, kdy kadeřník ostříhá dlouhé vlasy nakrátko, přičemž zákazník podobný střih nepožadoval) nebo kadeřník neodstranil vadu v dohodnuté lhůtě, je zákazník oprávněn požadovat přiměřené snížení ceny poskytnuté služby nebo smlouvu zrušit. V případě poškození vlasů by měl solidní kadeřník neprodleně nabídnout poskytnutí péče nutné k ozdravení vlasů, neboť odpovídá zákazníkovi za způsobenou škodu. Odmítne-li kadeřník neoprávněně vady odstranit, je povinen nahradit náklady, které zákazník vynaloží na úpravu vlasů provedenou v jiném kadeřnictví.
Mgr. Iva Dvořáková