Odpověď: Jde-li o vadu výrobku, kterou lze odstranit, má spotřebitel především nárok na bezplatné a včasné odstranění vady.Dále může požadovat výměnu věci, ale pouze za předpokladu, že požadavek není neúměrný. Teprve pokud by uvedený postup nebyl možný, může kupující uplatnit nárok na slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Tím vznikne spotřebiteli právo na vrácení zaplacené kupní ceny a naopak povinnost věc prodejci vrátit. Tedy: pokud je prodejce schopen a ochoten drobnou vadu včas a řádně odstranit, není spotřebitel oprávněn požadovat výměnu věci či dokonce od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz.

Mgr. Iva Dvořáková