Odpověď: Občanský zákoník poupravuje práva spotřebitele v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím tzv. prostředků komunikace na dálku, čili i internetu. Rozhodne-li se spotřebitel, že o dodané zboží nemá zájem, může od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů o převzetí zásilky a bez jakékoliv sankce zboží vrátit. Pokud by prodejce spotřebitele nepoučil o možnosti odstoupení od smlouvy, je spotřebitel oprávněn odstoupit bez uvedení důvodu do 3 měsíců ode dne převzetí zásilky. Prodejce je povinen vrátit do 30 dnů ode dne odstoupení peníze. Uvedené neplatí vždy, např. pokud je předmětem smlouvy dodávka audio či počítačových programů a spotřebitel prorušil obal. ⋌Mgr. Iva Dvořáková