Odpověď: Pokud prodejce neuzná reklamaci, a spotřebitel se zdůvodněním zamítnutí reklamace nesouhlasí, je vhodné obrátit se na poradenskou informační službu České obchodní inspekce. Lze doporučit v odůvodněných případech obrátit se na znalce a objednat vypracování znaleckého posudku. Pokud ze závěrů znaleckého posudku vyplyne, že reklamace byla oprávněná a prodejce i nadále nebude ochoten reklamaci uznat, nezbývá spotřebiteli než uplatnit svá práva u soudu.
Soudní řízení však může být zdlouhavé a spotřebitel musí počítat s náklady, tedy se zaplacením soudního poplatku, eventuálně odměna advokáta. Pokud však bude spotřebitel ve sporu úspěšný, soud uloží neúspěšné straně povinnost uhradit veškeré náklady soudního řízení . ⋌Mgr. Iva Dvořáková