Odpověď: Na práva spotřebitele nemá vliv, zda zboží zakoupí na tržišti nebo v kamenném obchodě. Prodávající je vždy povinen řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.
Spotřebitel by měl dále trvat na vydání dokladu o zakoupení výrobku s uvedením data prodeje, o jaký výrobek se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán.
Spotřebitel se však může dostat do nelehké situace, pokud prodejce opustí prodejní místo či dokonce ukončí svou činnost.
Zde lze doporučit obrátit se na živnostenský úřad. Prodávající je povinen ho při ukončení činnosti v provozovně informovat o tom, kde lze vypořádat případné závazky.

JUDr. Iva Dvořáková