Ondřej Michálek, hlavní trenér ledního hokeje kategorií 1.-5.třídy HC Děčín a člen Sportovní komise, se kvůli celé situaci obrátil na samotné město Děčín. Radním a zastupitelům poslal otevřený dopis. My přinášíme jeho celé znění. 

Vážení,

obracím se na Vás jménem Sportovní komise statutárního města Děčín. Tento text je věnován všem, kteří mohou v daném ohledu na vyšších místech učinit kroky, které by urychlily návrat sportující mládeže zpět do vnitřních sportovišť – do tělocvičen, hal a plaveckých bazénů.

Velmi si vážíme snah o postupné dojednávání podmínek sportování ve venkovním prostoru, avšak jedná se jen o jednu část sportující mládeže v České republice. Dopady uzavření vnitřních sportovišť na naši mládež budeme z našeho pohledu „sklízet“ až po několika letech.

Z veřejně dostupných zdrojů, které sledují fyzické proporce naší mládeže před epidemií covidu-19 a nyní po jednom roce téměř kontinuálního uzavření vnitřních sportovišť, přicházejí alarmující zprávy. A to nejen v oblasti fyzického zdraví – prudký nárůst obezity dětí, ale také v oblasti zdraví duševního a psychického – netečnost a nechutenství se sportu věnovat, častější depresivní stavy, které by se z mého pohledu daly nazvat „syndromem pohodlnosti“.

Prosím Vás tedy touto cestou o zvážení, zda by se v zájmu našich dětí (budoucnosti našeho státu) nemohl využít vyzkoušený systém profesionálního sportu (antigenně testování mohou sportovat ve vnitřním prostoru), který by uspíšil návrat k „normálu“ a umožnil bezpečné provozování sportů uvnitř hal.

Nechceme touto naší aktivitou snižovat vážnost pandemie, avšak chceme hledat cesty, které budou oboustranně výhodné a povedou ke snížení dopadu na naši sportující mládež v horizontu budoucích 10 let.

Za Sportovní komisi města Děčína

Mgr. Ondřej Michálek

hlavní trenér ledního hokeje kategorií 1.-5.třídy HC Děčín