Tím ocenil práci trenéra Milana Veselého za přípravu reprezentantů svazu. Karatisté Sport Relaxu jsou dlouhodobě úspěšní na republikových, evropských i světových soutěžích. Na tomto významném ocenění mají podíl a poděkování patří bývalým i současným reprezentantům: Radkovi Zounkovi, Stanislavu Koubkovi, Petru Šturmovi, Vladimíru Budínovi, Adamovi Zdobinskému, Filipovi Peřinovi a dalším. Na snímcích oceněný trenér a uznání.