Pozitivní vzorek pocházel podle Antidopingového výboru ČR z 31. července 2018. Krátce nato Drahotová vybojovala druhé místo na evropském šampionátu v Berlíně. Podle Jana Šťovíčka, jejího právníka, šlo o zvýšenou hladinu testosteronu.

„Ve vzorcích A a B Anežky Drahotové byly zjištěny změny v poměrech izotopů C12 a C13, což by mohlo být dle článku 2.1 směrnice o boji proti dopingu porušením těchto pravidel. Disciplinární komise ČAS dále konstatovala, že Anežka Drahotová prokázala, že tyto změny nejsou způsobeny vnikem zakázané látky do jejího těla, když vznikly přirozenou cestou na základě změny stravovacích návyků a změny zdravotního stavu,“ uvedl v tiskové zprávě předseda komise Miroslav Ševčík.