V jihočeských Prachaticích konal mezinárodní výukový seminář karate nazývaný Gasshuku (v překladu doslova tréninkové soustředění; setkání). Toto několikadenní cvičební setkání je obdobou stejnojmenného tradičního německého semináře. U nás byla tato akce pořádána teprve třetím rokem, ale již od počátků se těší velké popularitě – tentokrát si přijelo zacvičit téměř tři sta karatistů nejen z České republiky, ale také z Německa. Výprava Karate Klubu Děčín čítala 25 účastníků, od začátečníků až po pokročilé, v čele se svým učitelem, Janem Steklým.

Jelikož se jednalo o výukový seminář, téměř veškerý čas dne byl naplněn tréninky – pro každou ze skupin (nižší žákovské stupně; vyšší žákovské stupně a mistrovské skupiny) byly připraveny tři denně. Večery potom zpestřoval kulturní program pořadatelů a pohostinství města Prachatice samotného.

Když se řekne Gasshuku, většině z nás se vybaví atmosféra pestrých tréninků, které jsou vedeny hlavně japonskými instruktory. Ani na našem českém „setkání“ tomu nemohlo být jinak – přijeli Hideomi Urakami (7. dan JKA), Koichiro Okuma (4. dan JKA) a samozřejmě i patron českého karate, náš společný učitel, shihan Hideo Ochi (8. dan JKA).

Zatímco ráno se nacvičovala kata (sestavy přesně stanovených pohybů představujících boj s několika imaginárními soupeři) pod vedením předních českých instruktorů, dopolední a odpolední tréninky s japonskými mistry zahrnovaly celou řadu nácviků i praktických cvičení od nácviku základních technik (kihon), přes řízené střety se soupeřem (kumite), až k procvičování a výuce nových kata, včetně jejich aplikací v reálné situaci.

Na každém tréninku bylo možno nalézt nemálo zajímavého, klasický tvrdý japonský přístup k žákům byl střídán poučným vyprávěním o smyslu a použití technik, a tak bylo možné poznat problematiku technik karate opravdu do hloubky.

Pro ty, kdo se nemohou zúčastňovat seminářů zahraničních (ale ne „jen pro ně“) je tento seminář asi tou nejlepší příležitostí, jak se vzdělat a procvičit ve svém karate, největším setkáním karateků (v překladu jedinec zabývající se praxí karate) u nás, ale také velkou inspirací, neboť instruktoři zvaní na tuto velkolepou akci mají beze sporu co předávat, a to nejen slovy, ale zejména vlastním cvičením.

Kamil Ďurana – člen Karate klubu Děčín