Všechny kluby z Ústí nad Labem, klub z Děčína a z Varnsdorfu se sjely a i s místními judisty nakonec bylo v tělocvičně úctyhodných 78 lidí. Program byl nabitý, a tak se nelenilo a hned se skočilo do kimon. V místním oddíle probíhá i páskování, což v praxi znamená, že si judisté mohou složit zkoušky na pásek o stupeň vyšší. Aby zkoušku složili zdárně, musí předvést předepsané techniky a prokázat, že techniku umí nejen správně popsat, ale i provést. A tak musí pilně trénovat.

Soustředění však nebylo pouze o judu. Účastníci si užili legraci v bazéně, na výletě, kde si vyzkoušeli lanovou dráhu na Dýmníku, i na stezce odvahy.
Nové dovednosti a zkušenosti si jela vyzkoušet naše mláďata hned následující víkend, když se vydala výprava do Litoměřic na Velkou cenu mláďat, kde se sjelo celkem 130 závodníků.Rumburských bylo pouze šest. Některé děti totiž onemocněly. Hrdinou dne se stal Radim Cihlář, který pro sebe nenašel soupeře a vybojoval zlatou medaili. Bronzovými pro tento den se stali Eliška Bradáčová, Dušan Gežo a Jaroslav Demeter.

Rumburská závodnická přípravka se jela následně otrkat na Velkáč cup do Velkého Března. Kromě Víti Šicha měli všichni premiéru. Závody byly určené právě těm nejmenším a připravené tak, aby se dětem líbily a startovaly i příště.

A jaké byly ty prvně získané medaile? Zlatá pro Kateřinu Janištovou a Josefa Najmana, stříbrná pro Jakuba Knajfla, Víťu Šicha, Zajícovou Justýnu a nejmladšího, teprve pětiletého, Štěpána Zajíce.

VÁCLAV KOUTECKÝ