Po velmi krásné hře ve finále nakonec zůstal putovní pohár v Arnolticích. Devatenáct dvojic ze 7 obcí sdružení, ale i z širokého okolí, svádělo nejdříve boje ve čtyřech skupinách a následně dvě nejlepší dvojice ve čtvrtfinále, semifinále a finále. V boji o třetí místo zvítězila dvojice František Zachula a Stanislav Dudka nad čtvrtými Jiřím Kavanou a Františkem Hatákem. Vítězné finále poté svedli děčínští a nakonec druzí Tomáš Toncar a Bohuslav Cerman s vítězi turnaje Miroslavem Sakem a Alešem Růžičkou z Arnoltic.

Zvláštním uznáním za mimořádné sportovní výkony byli oceněni nejstarší účastníci turnaje Míla Vídeňský, Bohuslav Cerman a František Haták a jediná dívka v celém turnaji Vlaďka Mrázková. Předáním pohárů a diplomů byli pověřeni organizátoři turnaje, starosta obce Jaroslav Skála, Antonín Pekař, Karel Jožák a hlavní rozhodčí a zapisovatel František Jandoš.

Putovní pohár předával vítěz a držitel poháru z roku 2011 Míla Vídeňský. Za vynikající organizaci celého turnaje  a hladký průběh děkujeme organizátorům výše jmenovaným a dále Zdeňkovi Opavskému, Martinu Pekařovi a Karlu Horákovi. (ska)