Každoročně pořádá týdenní rekondice, což jsou krátké levné dovolené v různých částech ČR. Velkým omezením při výběru lokality rekreace je nutnost bezbariérového prostředí a rozumná denní penze.

„Naprostá většina členů žije z invalidních důchodů a málokdo si tak může i vzhledem ke svému handicapu dovolit rekreaci ve známých světových letoviscích,“ uvádí Pavel kostka, zástupce AVAZ Děčín.

„Lidé, co znají krásy naší republiky mi jistě dají za pravdu, že i v tuzemsku lze prožít krásnou dovolenou,“ hbitě dodává, čímž vyvrací časté spojení povedené dovolené s mořem.

Velikým kladem v pořádání těchto akcí je, že si lidé s handicapem osvojují návyky, které v domácím prostředí zapomněli a tím se začleňují do běžného života.

V letošním roce se uskutečnil rekondiční pobyt v Jánských Lázních. Koncem července je na programu další, tentokrát ve Žďáru nad Sázavou, během srpna ve Smržovce a v Chlumu u Třeboně.

„V ještě větší míře se zaměřujeme na sport. To je další skvělá možnost jak začlenit handicapované do běžného života a dát jim pocit, že mohou být v řadě činností rovnocennými partnery zdravým lidem, v něčem je i leckdy předstihnout,“ popisuje další aktivity AVAZu Pavel Kostka.

Březen patří stolnímu tenisu v Děčíně, duben a květen kuželkám v Doksech. Vrcholem sportovních aktivit jsou Národní sportovní hry, které se konají na přelomu léta a podzimu v Doksech, kde jsou vytvořeny ideální podmínky pro vozíčkáře. Pravidelně se této akce zúčastňuje na 50 lidí s handicapem.

Podle Kostky mají hry velikou prestiž, už jen díky tomu, že vzhledem k paralympijským přepočítacím tabulkám se závodí ve dvou kategoriích – muži a ženy.

Soutěží se ve třech disciplínách: atletika (disk, oštěp, koule), šipky a střelba ze vzduchovky. Každá disciplína se hodnotí zvlášť a součet umístění určí celkové pořadí.

„S finančním zajištěním nám v minulých letech pomáhal řada sponzorů, bez jejichž nezištné pomoci by se tyto akce pro lidi s handicapem nemohly uskutečnit,“ děkuje Kostka na závěr.

Tomáš Luczków