Jen velmi málo karatistických akcí má tak hluboce zakořeněnou tradici jako seminář se shihanem (mistr) Hideo Ochi (8. dan JKA). Na setkání a společné cvičení s hlavním evropským instruktorem přijelo do Prahy opět velké množství karatistů snad ze všech klubů v republice a mezi nimi samozřejmě i žáci Jana Steklého z Karate klubu Děčín, jejichž výprava čítala na třicet účastníků.

Všichni cvičenci byli rozděleni do dvou velkých skupin, přičemž pro každou si shihan připravil tři vydatné a zajímavé tréninky. I přes svůj vysoký věk (69 let) neváhal předvést bravurnou techniku, stále dobrou fyzickou kondici a s neodmyslitelným elánem dokázal z každého během cvičení dostat maximum. Nejenže se karatisté přiučili správnosti technik karate, konfrontovali své umění s lidmi z jiných oddílů, ale hlavně si opět sáhli na dno svých fyzických možností a společně vzdali hold nejvyššímu instruktorovi.

Součástí semináře byl také mezinárodní turnaj smíšených družstev Gichin-cup a zkoušky na STV dan (černý pásek). O tento mistrovský stupeň se ucházeli i tři žáci Jana Steklého (3. dan JKA), přičemž všichni absolvovali úspěšně, a tak jsou nyní nositeli stupně 1. dan. Tímto se letošní seminář stal pro několik z nich jistým milníkem na cestě karate, vrcholem, ke kterému směřují již od bílého pásu, avšak po jehož překročení je nečeká o nic méně práce a objeví se ještě vyšší hory ke zdolání. Nicméně je to jistě úspěch a za něj vděčí hlavně svému učiteli, jak řekl po zkoušce jeden z cvičenců: „Bez přístupu Honzy a toho, jak vysoký nastavil standard, bychom se sem nikdy nedostali, respektive to nezacvičili tak jako teď.“

Po energií nabitých trénincích, hodinách překonávání se a snahy, ale i veselých zážitcích, se vrátili zpět do svých dojo, zkušenější o vědomosti a s příjemným pocitem ze cvičení. Ačkoliv pro mnohé nastane setkání se shihanem Ochi až za rok, již teď se určitě všichni těší.

KAMIL ĎURANA