Hlavním cílem této akce bylo nastínit začínajícím karatistům jak se soutěží. Soutěž probíhala na třech zápasištích a závodníci byli rozděleni dle věku a technického stupně do čtrnácti kategorií. Proběhla zde i ukázka karate v podání trenérů klubu (na snímku). Celkem se turnaje zúčastnilo na 130 závodníků ze sedmi klubů. „Chtěl bych tímto poděkovat všem našim závodníkům za vynikající reprezentaci, vedení ZŠ Březová za umožnění uspořádání turnaje a velké poděkování též patří všem rozhodčím a pořadatelům. Myslím, že mohu za celý oddíl poděkovat městu Děčín za celoroční podporu,“ řekl trenér Jan Steklý.