Po úvodním referátu ředitele SK Slovan Vlastimila Gabriela, který ve stručnosti zhodnotil současný stav a nastínil priority klubu do budoucna, vystoupil Ing. Miroslav Bičiště, generální ředitel TOS, a.s. Varnsdorf, hlavního garanta rozvoje varnsdorfské kopané, který mimo jiné uvedl: „Jsem dnes překvapen zájmem a potěšen zaplněným sálem účastníky schůze. Takto nabitý jsem jej zažil jen při tosáckém plesu.“

Z dalších pozvaných hostů byli přítomni bývalý senátor Josef Zoser, představitel Regia a.s. Zbyněk Šimák a zástupci fotbalových klubů z Rumburku a Horního Podluží.

Pro uvíznutí ve sněhové kalamitě nedorazil zástupce OFS Děčín a zasedání nebyl přítomen ani nikdo z vedení varnsdorfského MÚ. Dalším bodem programu bylo shrnutí a hodnocení podzimních úspěchů i neúspěchů týmů příslušnými trenéry a dále odměnění nejlepších hráčů jednotlivých družstvech věcnými dary.

V krátké diskusi poté ještě vystoupili hosté, čímž byl dvouhodinový program výroční schůze naplněn a uzavřen. (zdroj:www.skslovanvarnsdorf.cz).