Kdo může do ankety ze sportovců zasáhnout?

Platí roky jedno základní pravidlo – do ankety v rámci okresu (což je vlastně 1. kolo ankety) mohou zasáhnout ti sportovci, kteří soutěží za tělovýchovnou jednotu, sportovní klub či jinou obdobnou organizaci, která má sídlo na území děčínského regionu.

Do kdy je potřeba dodat návrh – není již pozdě?

Pozdě ještě není, už v těchto dnech sice vyjde v Děčínském deníku první nominace, ta ale může být až do 20. prosince, kdy definitivně končí uzávěrka přihlášek, obnovována. Poté už se na jejím základě bude hlasovat.

Jaké jsou kategorie a kolik jich je?

Pro letošek jsme udělali jednu změnu. Místo kolektivu mládeže do 13. let se tentokrát bude volit trenér mládeže. Jinak zůstávají jednotlivec dospělých, jednotlivec mládeže, kolektiv dospělých, kolektiv mládeže, handicapovaný sportovec a masters (veterán).

Je nějaká změna ve způsobu hodnocení sportovců?

Není. Opět o pořadí bude rozhodovat pět hodnotitelských okruhů – 1. Tělovýchovné jednoty, 2. VV výbor OS ČSTV, 3. sportovní novináři, 4. sponzoři a představitelé měst a obcí, 5. čtenáři. Ti mohou hlasovat prostřednictvím kuponů, které budou otištěny v Deníku.

Kdy se anketa spustí, a kdy bude uzavřeno hlasování?

První hlasovací kupony budou zveřejněny 9. prosince a průběžně pak až do poloviny ledna roku 2009. Uzávěrka je 15. ledna 2009, v případě zaslání poštou rozhoduje razítko podací pošty.

Na závěr jen upozorňujeme, že budou platit jen řádně vyplněné a originální kupony vystřižené z Děčínského deníku, na kopie nebude brán zřetel. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 29. ledna v děčínském kulturním domě Střelnice.