Výkonný výbor (dále jen VV) Okresního sdružení ČSTV Děčín na svém únorovém zasedání nejprve projednal změnu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, která se opět dotkla úpravy názvu občanských sdružení. Pro TJ/SK to znamená, že tato občanská sdružení již nemusejí mít za názvem TJ/SK text „občanské sdružení“ nebo zkratku „o.s.“ Ty TJ/SK, které již změnu stanov provedly nemusí své stanovy měnit v tom smyslu, že by toto označení ze svého názvu opět vypouštěly.

Poté přišlo na řadu písemné sdělení předsedy ČSTV Vladimíra Srba o svolání 20. valné hromady ČSTV, která se uskuteční v sobotu 19. dubna 2008 ve Sportovním centru Nymburk. Předseda děčínského OS ČSTV Karel Šnajdr pak podal zevrubnou informaci o průběhu pracovního jednání k přípravě XV. Sportovních her Euroregionu Elbe/Labe. Řekl, že se soutěžit bude v atletice (ročníky 95-96 a ml., a ročníky 97-98 a ml.), fotbale ročník 95-96 a ml.), plavání (ročník 94-95 a ml. a ročník 96-97 a ml.), stolním tenisu (ročník 95-96 a ml.), šachách (ročník 94-95 a ml.) a volejbalu (chlapci a děvčata-ročník 94–95 a ml.). Hry se budou konat v Ústí nad Labem v sobotu 13. září 2008. Příští, již XVI. Sportovní hry mládeže Euroregionu Elbe/Labe v roce 2009 by se měly uskutečnit v Děčíně.

Dále pak předseda Šnajdr informoval o jednání Krajské rady ČSTV Ústeckého kraje rozšířené o předsedy OS ČSTV Libereckého kraje. Hostem tohoto jednání byl ekonomický ředitel ČSTV Pavel Pávek, který přítomné informoval o současné ekonomické situaci při tvorbě vlastních zdrojů v a.s. Sazka a o dalších ekonomických zajímavostech ve financování ČSTV.

Karel Šnajdr pak výbor také informoval o průběhu jednání semináře „Zdroje z fondů EU – program rozvoje venkova,“ který se uskutečnil v Praze na ČSTV. Z tohoto zdroje mohou čerpat finance v letech 2007 až 2013 v podopatření Občanské vybavení a služby i TJ/SK v obcích do 500 obyvatel. Tento grant je vhodný pro TJ/SK v děčínském regionu a případné informace získají sportovní subjekty u předsedy ČSTV.

Předseda se také zmínil o šetření stavu členské základny ČSTV a o pasportizaci TVZ TJ/SK. Tyto informace měly jednotlivé TJ/SK zaslat po urgenci nejpozději do 14. února. Z 97 TJ/SK tuto povinnost vyplývající i ze Stanov ČSTV zatím nesplnilo celkem 6 TJ/SK, kterým hrozí nevyplacení finanční dotace na rok 2008 za členskou základnu ČSTV.

Šnajdr pak také sdělil, že je již potvrzena objednávka na uskutečnění valné hromady OS ČSTV Děčín, která se bude konat v malém sále Společenského domu Střelnice ve středu dne 21. května 2008 od 17.00 a také se zmínil o čerpání rozpočtu aparátu VV OS ČSTV Děčín k 31. 12. 2007. Čerpání rozpočtu bylo vyhodnoceno v úspoře zhruba 130 tis. Kč.

Poté byl projednán předběžný návrh rozpočtu aparátu VV OS ČSTV Děčín na rok 2008, který vycházel ze skutečnosti roku 2007 a byl navýšen pouze o inflaci, tj. o cca 6%. Oba materiály byly zpracovány písemně hospodářkou OS ČSTV Jiřinou Vlkovou a budou předloženy ke schválení valné hromadě OS ČSTV Děčín. Předseda okresního svazu ledního hokeje Miroslav Vágner na závěr podal informaci o průběhu zajišťování oslav 60.ti let ledního hokeje na děčínsku, které se uskuteční v roce 2009 na zimním stadionu v Děčíně. Příští jednání VV OS ČSTV se uskuteční ve středu 12. března od 14.00 v zasedačce sportovní haly, ČEZ Sportcentra Děčín, Maroldova 2.

Karel Šnajdr