Karate klub Děčín – Jan Steklý uspořádal v tělocvičně Základní školy Březová Vánoční turnaj karate. Hlavním cílem toho již desátého ročníku bylo nastínit začínajícím karatistům a to jak nejmladším, tak i dospělým, jak probíhá soutěž v karate. Soutěž se konala na třech zápasištích a závodníci byli rozděleni podle věku a technického stupně do několika kategorií. Celkem se turnaje zúčastnilo na sto třicet závodníků a nejmladšímu byly teprve čtyři roky. Nejstaršímu pak šedesát dva let. Každý účastník obdržel památeční list a první tři v každé kategorii medaili, diplom a vítězové kata i kumite i pohár. Turnaje se zúčastnili karatisté z Děčína, Litoměřic, Prahy, Loun, Roudnice nad Labem, Kadaně a Jihlavy. Jako nejúspěšnější oddíl byl vyhlášen a největší pohár si odnesl Karate klub Děčín, následoval oddíl z Litoměřic, Roudnice, Prahy, Jihlavy, Loun a Kadaně. „Chtěl bych tímto poděkovat vedení ZŠ Březová ulice za umožnění uspořádat tento turnaj u nich v tělocvičně, velké poděkování též patří všem rozhodčím a v neposlední řadě pořadatelům, bez kterých by se tato soutěž nemohla pořádat. Myslím, že mohu za celý náš klub poděkovat městu Děčín za celoroční podporu,“ řekl šéftrenér Jan Steklý. Jednu z medailí děčínského klubu vybojoval Jan Charvát (vpravo), který skončil v kumite seniorů na třetím místě.