Za účasti leteckých modelářů z Děčína, Mikulášovic, Rumburku, Šluknova, Varnsdorfu a Vilémova se ve Vilémovské sportovní hale uskutečnila soutěž halových modelů letadel. Hojná modelářská účast příjemně překvapila a proto tuto akci, která byla původně uvažována jen jako přátelské polétání těsně před koncem roku a především jako generálka na oficiální březnovou soutěž dle kalendáře Svazu modelářů České republiky, povýšili na „První soutěž halových modelů letadel ve Vilémově.“

Dosažené výkony i zkušené modeláře, velmi překvapily. Soutěže házedel se zúčastnilo celkem pět žáků a čtrnáct seniorů. Ten nejlepší z nás dosáhl v součtu tří letů času 75 s, což představuje v průměru 25 s na jeden let. V kategorii modelů poháněných gumovým svazkem se sešlo sedm soutěžících. Nejdéle se ve vzduchu udržel model kolegy z Rumburku, který překonal hranici tří minut na jeden let. Ale ani ostatní soutěžící nezaostávali a výsledkem byla celá řada kvalitních výkonů.

Všichni účastníci této akce byli velice spokojeni. Během vymezených tří hodin si každý zalétal dle libosti, žádný model nezahálel. Proto pořadatele mrzela skutečnost, že nevyužity zůstaly jen jednoduché modely letadel, které jsme měli připraveny pro pozvané hosty. Soutěž měla jen dva diváky. Prvním byl správce sportovní haly Mayer, kterému děkují pořadatelé za pohodu nejenom v hale, ale i v přilehlém bufetu a pan Petr Falc, tradiční účastník veškerého dění v naší obci. „Doufáme, že jsme se jim za jejich snahu odměnili a že se i jim naše soutěž také líbila,“ řekl Z. Hykš. Ostatní mají možnost znovu vidět modely v sobotu 19. ledna na pláních v Dolních Mikulášovicích, kde zahajují další ročník soutěže volných modelů Nejsevernější házedlo. Další kolo je naplánováno na sobotu 9. února. Celá soutěž bude ukončena v sobotu 1. března 2008 dopoledne. Vyhlášení celkových výsledků se uskuteční týž den ve Vilémovské sportovní hale, kde v odpoledních hodinách proběhne již zmíněná oficiální soutěž halových modelů, tentokrát již také za účasti modelářů z dalších krajů České republiky.