Jednání valné hromady řídil místopředseda OS ČSTV Jaroslav Frolík, který v úvodu přivítal hosty jednání Pavla Pávka (ekonomický ředitel ČSTV), Miroslava Samlera (statutární město Děčín), Zdeňka Kubce (předseda Krajského sdružení ČSTV) a Pavla Holečka (Regionální centrum Sportu pro všechny Děčín).
Hlavní, hodnotící zprávu přednesl předseda Regionálního sdružení ČSTV Děčín Karel Šnajdr. Ten ve své zprávě uvedl, že VV RS ČSTV Děčín spolupracuje při organizování různých sportovních akcí jako např. „Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce Děčínska“, „Krajskou olympiádu mládeže“ či „Sportovní hry mládeže Euroregionu Elbe/Labe“. Ve všech těchto sportovních akcích dosáhli děčínští mladí sportovci výborných výsledků, když se například na „Krajské olympiádě mládeže“ děčínský region umístnil na velice pěkném druhém místě.
Dále sdělil, že se již značně zlepšil stav v investicích děčínských TJ/SK. Například v letošním roce obdrží TJ/SK FK Junior Děčín 7 mil. Kč na přestavbu fotbalového hřiště a FC Jiskra Modrá 3 mil. Kč na rekonstrukci tělovýchovného zařízení. Sdružení občanů Varnsdorf pak obdrželo 10 mil. Kč na dostavbu a stavební úpravy budovy sociálek a šaten, atd. Dále pak Šnajdr pochválil sportovní funkcionáře za schopnost získávat finanční prostředky i jinými způsoby. Například 11 TJ/SK získalo z grantu Krajského úřadu úctyhodných 961 tis. korun! A na mimořádné havarie tělovýchovných zařízení TJ/SK pak OS ČSTV Děčín poskytlo ze svých prostředků 136 tis. korun.
Na závěr svého hodnocení pak Šnajdr jmenovitě poděkoval sportovním subjektům, které výborně reprezentují děčínský region v oblasti sportu, jako např. BK Děčín, SK Slovanu Varnsdorf, FK Řezuz Děčín, volejbalistkám VSK Spartak Děčín, HC Děčín, kajakářům z Kajaku Děčín, veslařům z SČE Děčín, sportovním gymnastkám z GSK Spartaku Děčín, boxerům Dopravy Děčín, karatistům ze Sport Relaxu Děčín a Karate klubu Děčín, FK Junior Děčín atd.
Pak Karel Šnajdr seznámil delegáty s čerpáním rozpočtu aparátu OS ČSTV za rok 2006 a s návrhem rozpočtu aparátu o ČSTV Děčín na rok 2007. V další části jednání VH přednesl předseda OS ČSTV rozdělení finančních prostředků z vlastních zdrojů pro TJ/SK na rok 2007. Celkově byla rozdělena finanční částka ve výši 3 529 500 Kč. Dále přednesl návrh na rozdělení finanční prostředků ze státních zdrojů na rok 2007 v celkové výši 3 278 500 Kč.
V diskuzi pak vystoupilo celkem sedm přítomných. Velice zaujal diskuzní příspěvek paní Hany Pacinové (Sokol Bělá) ohledně spojení se několika TJ/SK s požadavky na rekonstrukci či opravy tělovýchovného zařízení s neziskovými organizacemi v závislosti na možnost čerpání financí z grantu Evropské unie. Josef Herclík (VSK Děčín) pak navrhl, aby se v anketě Sportovec Děčínska, vyhlašovali i jednotlivci do třinácti let a kolektivy.
Po schválení čerpání rozpočtu OS ČSTV za rok 2006 rozpočtu OS ČSTV na rok 2007 a po schválení rozdělení finančních prostředků z místních zdrojů a ze státních prostředků jednotlivým TJ/SK a po schválení návrhu usnesení z VH OS pak jednání uzavřel místopředseda OS ČSTV Děčín Jaroslav Frolík.