Na tomto výročním jednání přednese předseda Karel Šnajdr zhodnocení činnosti sportovní organizace za uplynulý rok 2006. Delegáti pak budou seznámeni s dalšími novinkami v oblasti tělovýchovy a sportu, vyslechnou zprávu o hospodaření OS ČSTV za rok 2006 a návrh rozpočtu organizace na rok 2007.
Mezi nejdůležitější část jednání sportovců bude jistě schválení rozdělení finančních prostředků z vlastních zdrojů a ze státního rozpočtu na rok 2007, které používají TJ/SK na svoji činnost a na údržbu a obnovu tělovýchovného zařízení.
Tohoto jednání se zúčastní i předseda ČSTV Vladimír Srba a předseda Krajského sdružení ČSTV Ústeckého kraje Zdeněk Kubec.
Takže se v diskuzi mohou delegáti zeptati hostů na svoje problémy. Účast jednoho delegáta z každé TJ/SK (v děčínském regionu je 97 TJ/SK) je tudíž velice nutná.
VV OS ČSTV Děčín tímto zve zástupce jednotlivých TJ/SK na toto jednání a těší se na shledání.