Hasiči se o problémech
v Dobkovicích dozvěděli ve středu kolem deváté hodiny večer. Volající na tísňovou linku oznámil, že z kontejneru na kamionu uniká chemická látka, ze které se kouří. Na místo postupně dorazili profesionální i dobrovolní hasiči, kteří museli kvůli možnému nebezpečí zasahovat ve speciálních protichemických oblecích. Nevěděli totiž přesně, jaká látka na kamionu uniká.

Krátce po příjezdu se podařilo hasičům nebezpečnou chemickou látku určit jako kyselinu fluorovodíkovou. Ta kromě skla leptá například i kovy, přepravuje se proto ve speciálních plastových sudech.

„Unikala z prasklého sudu naloženého na kamionu. Hasiči kyselinu neutralizovali skrápěním a sud naložili do ochranného obalu. Poté jej sundali z korby návěsu," uvedl krajský mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Kvůli zásahu hasičů byla frekventovaná silnice mezi Děčínem a Ústím nad Labem několik hodin zcela neprůjezdná.

„Zcela neprůjezdná silnice byla od 21 hodin do téměř čtyř hodin ráno. Od té doby je provoz řízen kyvadlově," upřesnila ve čtvrtek odpoledne policejní mluvčí Petra Trypesová.

Kvůli podobným zásahům hasiči procházejí pravidelným výcvikem. Oproti požárům se totiž zásah u úniku chemických látek velmi často liší především tím, že netuší, jaké chemické látky unikají. Pokud například nejsou k dispozici nákladové listy, je nutné co nejrychleji provést rozbory a určit, o jakou látku se jedná.

Kyselina fluorovodíkováKyselina fluorovodíková je vodným roztokem fluorovodíku, který je za normální teploty bezbarvý, velmi toxický plyn. Roztok je bezbarvá, dýmající kapalina se silně leptavými účinky. Kyselina fluorovodíková patří mezi slabé kyseliny. Rozpouští většinu oxidů kovů, i kovy samotné (s výjimkou zlata a kovů platinové skupiny) za vzniku solí. Soli kyseliny fluorovodíkové se nazývají fluoridy, např. fluorid sodný, fluorid hlinitý. Nejvýznamnějším fluoridem je fluorid vápenatý neboli minerál fluorit. Kyselina fluorovodíková je obvykle komerčně dodávaná ve dvou koncentracích, a to buď 40 procent, nebo 70 procent. Uchovává se v gutaperčových, polyvinylchloridových nebo polyethylenových nádobách. Používá se na leptání skla. Zdroj: wikipedie.cz