Hasiči poté položili na místo dvě norné stěny, aby zachytily provozní kapaliny, které z auta unikly do vody. Po vyproštění auta z potoka hasiči místo uklidili a vodní hladinu zasypali sorbentem. Norné stěny pak několikrát kontrolovali a sorbent vyměnili.