V minulých dnech o tom rozhodl ústecký krajský soud, který vyhověl podání ministerstva vnitra. To požadovalo zrušení usnesení městské rady, na jejichž základě si město radary pronajalo. Pro nové vedení Varnsdorfu, které nastoupilo na začátku letošního roku, to může být velký problém.

"Obě napadená rozhodnutí rady města Varnsdorf jsou nezákonná. Je vyloučeno, aby soukromá osoba provádějící radarové měření jakkoliv finančně participovala na výsledku měření. Zároveň je vyloučeno, aby mohla spravovat systém radarového měření," zdůvodnila v pátek své rozhodnutí soudkyně Markéta Lehká. Jasněji to ani říct nemohla.

Jaké bude mít rozhodnutí soudu dopady zatím jasné není. Nabízí se jeden logický konstrukt, ke kterému se kloní i někteří právníci. Jestliže je zrušené usnesení, nemůže být ani platná smlouva podle něj uzavřená. Jestliže není platná smlouva, neexistuje ani žádné legální měření. A jestliže neexistuje žádné legální měření, nemohou být udělovány a vymáhány ani pokuty. Jinými slovy - všechny udělené pokuty jsou neplatné.

Náš právní řád neumožňuje podání hromadných žalob, jako je tomu v anglosaském právu. Pokud by někdo chtěl vrátit pokuty zaplacené na základě nezákonného měření, musel by individuálně zažalovat varnsdorfskou radnici. Takový postup ale málokdo zvolí, především proto, že většinou se jednalo o relativně malé částky. Varnsdorf, který na pokutách vybral 90 milionů, by měl ale peníze lidem vrátit dobrovolně, aniž by se na něj museli obracet.