Z mého úhlu pohledu byl rok 2015 vlastně poměrně klidný. Průměrný plat se (prý) zvýšil, vláda "odšpuntovala" (slova pana Babiše) ekonomiku, nepadla vláda, cizí mocnosti nepřekročily hranice státu, uprchlický zával Českou republiku minul. Aha, to je vlastně "hlavní téma" letošního roku. Nejčastěji používaným slovem v médiích je slovo "uprchlík". V naší republice to máme oficiálně nastaveno tak, že problém "jsme" nevyvolali, o jeho "řešení" na příslušných hranicích Evropské se "nepostaral" někdo jiný. A hlava státu oznámila světu, že "uprchlíky sem nikdo nezval". Tento postoj může imponovat části veřejnosti, která raději, než by přemýšlela nad nějakým problémem, přenechá jeho řešení "někomu nahoře". Takový přístup je pohodlný, není však svobodný. Můj obdiv a soukromé poděkování patří všem (stovkám, tisícům, co já vím?) dobrovolníků, kteří, ač oficiální stanoviska státu jsou odlišná, masivně pomáhají se zvládáním "migrantské krize" v místech, kde je to opravdu zapotřebí. Přeji dobrý rok 2016!