Myslím, že bych mu měl poděkovat za tuto edukativní činnost, protože veřejnost dnes neví o historii této strany, která byla založena již před 115. lety, mnoho. Chci navázat v čele této strany na vše, co je v tradicích nár. soc. hnutí v současné době ještě nosné.

Nár. soc. strana především velmi významně přispěla k demokratickému charakteru první Čs. republiky, byla téměř celou dobu samostatného Československa v období let 1918 – 1938 součástí vlády. Jejím nejvýznamnějším politikem byl dr. Edvard Beneš, který byl dlouholetým ministrem zahraničí a později prezidentem. První republika je přitom Čechy vnímána jako nejúspěšnější období v dlouhých dějinách českého státu. Nerad s panem doktorem polemizuji, ale v českých podmínkách žádná strana reformně-socialistického zaměření (a toto zaměření nár. soc. vždycky měla) nikdy nebyla pravicová.

Do prvé republiky strana vstoupila s názvem Česká strana socialistická a dělala jasně levicovou politiku. Na konci prvé republiky byla jako prezidentova strana politicky mírně nalevo od středu. Tedy stále ještě nalevo, její politika byla i pod programovým vlivem E. Beneše reformně-socialistická se silným národním akcentem a se stále větším důrazem na individuální svobody. Mohli bychom říci, že strana měla na konci prvé republiky stále více liberálně-socialistické zaměření.

Po válce v letech 1945 – 1948 se strana vyhraňovala do antikomunismu, to ale neznamená, že ztrácela svůj socialistický charakter. Ostatně, nejblíže jejímu vidění světa byli britští labouristé a francouzští socialisté, se kterými byly špičky nár. soc. strany před únorem 1948 i po únoru (již v emigraci) v kontaktu.

Zvykl jsem si, že ve starorežimních učebnicích komunisté národním socialistům spílali do pravičáků. To mi bylo sympatické, a proto jsem byl v letech 1970 – 1986 členem toho, co z nár. soc. strany zbylo, tedy Čs. strany socialistické. Jinak řečeno, nár. soc. strana vždy ve svých dějinách byla se svými postoji nalevo od středu.

Myslím, že k modernímu pojetí levice mají dnes národní socialisté blíže nežli sociální demokraté a komunisté. Národní socialisté jsou nedogmatickou levostředovou a levicovou stranou. Ostatně, místo na politické pravici pro reformně-socialistickou stranu prostě není, a to nejen u nás, ale v žádné zemi světa. Pak už by to nebyla socialistická strana a voliči by ji opustili.

Autor: Jiří Paroubek, předseda NS-LEV 21