Investorem najatí „odborníci" hodnotící vliv záměru kanalizovat Labe navíc tvrdí, že by se postavením jezu zlepšilo životní prostředí. V jejich studii se lze například dočíst, že děčínský jez by prý zajistil zlepšení čistoty vody v Labi, protože se jezem zmenší vymývaní jedů ze znečištěných obydlených břehů. Přesto, že prý jez zajistí rozvoj průmyslu, dojde podle „odborníků" zároveň ke zlepšení ovzduší, protože prý bude jezdit méně vlaků. Opravdu dokonalá ukázka státem placené demagogie.

Já zase tvrdím, že jelikož nám stát nezajistil celoroční tropické teplo ve Šluknovském výběžku, musíme v zimě zbytečně topit a nemůžeme zde pěstovat banány, čím nám vznikají obrovské ztráty. Kvůli sobeckým zájmům (nejspíše nezvedených občanů lyžařů, kteří se navíc sdružují?) tak přicházíme o miliardy a žádám, ať nám je stát uhradí. Připadá to snad někomu absurdní? O nic víc, než skutečnost, že jako země uprostřed Evropy máme například vyrábět obří lodě a chtít kvůli tomu zvětšovat řeku, nebo žádosti rejdařů o odškodnění za málo vody v řece.

V celém sporu je to podle mne přesně naopak, než jak tvrdí rejdaři. Kvůli zájmu stavbařů a velmi omezené skupině zainteresovaných osob má být Labe předěláno na průmyslový dopravní kanál. Namísto toho, aby stát zajistil čisté Labe vhodné ke koupání, mají být všichni navždy připraveni o možnost využívat řeku k rekreačním účelům.  Kaňon Labe je zcela mimořádný evropský unikát a ekonomický potenciál jeho fantastické přírody v cestovním ruchu je neskonale větší než jako dopravní kanál. A není třeba kvůli tomu přírodu předělávat. Vliv lobbistů na rozhodování státu se bohužel již projevil tím, že kaňon Labe, hlavní biokoridor České republiky, předchozí vláda trestuhodně a bez znalosti věci nezahrnula do národního seznamu Evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Prostě byl ze seznamu na poslední chvíli a bez diskuze vyškrtnut. A to i přesto, že sousední Německo muselo do Natury 2000 zahrnout celé Labe od Hřenska až po Hamburk. Hraje se tak o čas, zda budou dříve rozestavěny jezy, nebo nás Evropská komise sankcemi donutí kaňon Labe do Natury 2000 dodatečně zahrnout.

A mimochodem, jestli přece jenom lobbisté dosáhnou toho, že stát za veřejné peníze jez v Děčíně rejdařům postaví, rozhodně to tím neskončí. Salámoví inženýři, podle kterých je nejlepší příroda postavená člověkem s překvapením zjistí, že do Hřenska zbývá dalších 10 km pro obří lodě nesplavné řeky, kterou bude také nutné „předělat". To už se ale dotýká i Národního parku České Švýcarsko a celého nejvelkolepějšího říčního kaňonu v Evropě. Nikdo, kdo kaňon Labe důvěrně nezná, by o něm neměl mít právo rozhodovat.

Autor: RNDr. Zdeněk Patzelt, ředitel Národního parku České Švýcarsko v letech 2000 -2008