Počet těchto podpořených osob je v řádech stovek. Organizace poskytuje celou řadu sociálních služeb. Namátkou uvádím například terénní sociální práci, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství. Všechny služby jsou provázány s perfektním právním servisem a poradenstvím. Pro klienta jsou samozřejmě všechny služby zdarma. Klienty motivujeme individuálně i skupinově, pracujeme s celými rodinami, šíříme osvětu, zásady finanční gramotnosti a spoustu dalšího. Vše, co činíme, má společný jmenovatel, a tím je snaha o začlenění (integraci) sociálně slabých občanů do společnosti.

Lidé, kteří využívají služeb Poradny, jsou mnohdy existenciálně frustrovaní, nekvalifikovaní, s nízkým vzděláním, nezaměstnaní a závislí na sociálním systému. Právě těmto lidem je určen projekt S PODPOROU ZA PRACÍ NA DĚČÍNSKU, který Poradna realizuje formou veřejné zakázky pro děčínský Úřad práce. Více než sto nezaměstnaných žijících v děčínských sociálně vyloučených lokalitách prošlo tímto projektem a vedle motivačních a vzdělávacích kurzů jim byla zajištěna rekvalifikace, a tím pádem zlepšena pozice na trhu práce. Několik desítek z nich již získalo zaměstnání přímo u děčínských firem, nebo v rámci tzv. dotovaného zaměstnání obsadili pozice v Centru městských služeb pod Magistrátem města Děčína a jinde. S místní samosprávou spolupracujeme velice úzce, a to zejména s radním Vlastimilem Pažourkem, ale i s náměstkem primátora Pavlem Sinkem ve věcech týkajících se sociálně vyloučených lokalit. V současné době vedeme rozhovor s ředitelem Městské policie Děčín panem Horákem ohledně zaměstnání několika našich klientů na pozice Asistentů prevence kriminality.

Dále bych rád vyzdvihl skutečně úspěšnou spolupráci s Probační a Mediační Službou v Děčíně, respektive se Sdružením pro probaci a mediaci v justici. V tomto případě například odsouzení k obecně prospěšným pracím po vykonání tohoto alternativního trestu často přecházejí pod křídla Poradny, kde se s nimi dále pracuje v rámci projektů, které jsou pro tyto lidi vhodné, a tím pádem je jejich re-socializační proces nastartován.

Toliko nástřel práce Poradny pro občanství/ Občanská a lidská práva. Ve světle událostí, které nedaleko od našeho města panují, mám pocit, že i takové příklady dobré praxe mohou zmírnit napětí v regionu a přispět k řešení situace ve Šluknovském výběžku. Děčín by měl být pro tato města příkladem v tom slova smyslu, že nevládní neziskový sektor ve spolupráci s místní samosprávou dovede věci celkem efektivně pomáhat řešit. S represí, po které mnozí ze Šluknovska volají, by měla jít ruku v ruce také prevence.

Mám-li se vyjádřit z pozice Roma žijícího v této zemi a lokálního patriota k napětí, které panuje v regionu, tak jsem pochopitelně zděšen brutalitou a eskalací násilí. Nejsem pochopitelně sám a mám povědomí o tom, že uvnitř romské komunity nyní koluje celostátně prostřednictvím nejenom internetu petice, která velice příkře odsuzuje to, co se v Novém Boru a Rumburku stalo, a důrazně se distancuje od takového způsobu chování. Mezi signatáři, kteří petici podepsali, jsou Romové ze všech vrstev společnosti. Namátkou uvedu např.: Štefan Tišer, člen Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, Čeněk Růžička z Výboru pro odškodnění obětí romského holocaustu, Josef Stojka, předseda Unie olašských Romů a další.

Drahomír Radek Horváth, Projektový asistent
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva